Composer’s Notes

TitleComposerYear
Beyond the Rise 上昇の彼方
Hikaru Sawai2003
E Mu (Picture Dreams) 絵夢
Hideaki Kuribayashi1976
Gaku 楽
Tadao Sawai1988
Meguri Meguru めぐりめぐる
Tadao Sawai1991
Letter from a Stranger's Childhood
William Robinson1987
Zelkova Tree 欅
Hideaki Kuribayashi1992
Hana Ni Naru 華になる
Tadao Sawai 1988
Futatsu no Hensoukyoku 二つの変奏曲
Tadao Sawai1971
Tsurukame
Tadao Sawai1992
The Song of the Wind 風の歌
Tadao Sawai1970
Taka - Hawk 鷹
Tadao Sawai1972
Song of the Plover 千鳥幻想
Tadao Sawai1980
Sanka, Song of Praise 讃歌
Tadao Sawai1978
Otokirara 音きらら
Tadao Sawai1991
Futatsu no Gun no Tame Ni 二つの群の為に
Tadao Sawai 1976
Dosei, Voices of the Earth 土声
Hikaru Sawai1991
Rock Garden 石の庭
Hikaru Sawai1994
Okoto
Hikaru Sawai1999
Illusion イルージョン
Hikaru Sawai2000
Raden 螺鈿
Tadao Sawai1960
Manjushaka 曼珠沙華
Tadao Sawai1986
To i kin for Kanako Kの為の斗為巾
Tadao Sawai1991
Morning Praise (Asa no Uta) 朝のうた
Tadao Sawai1995
Story of Snow Country 雪ものがたり
Tadao Sawai1954
Tsuchi Ningyo つち人形
Tadao Sawai1972
Flying Like a Bird 鳥のように
Tadao Sawai1985
Dachura だちゅら
Tadao Sawai1985
Soga 装画
Tadao Sawai1977
Longing あこがれ
Tadao Sawai1972
Rokudan 六段の調べ
Anonymous
Kinuta 砧
Michio Miyagi1928
Haru no Umi - The Sea in Spring 春の海
Michio Miyagi1929
Three Ballard for Hida 飛騨によせる三つのバラード
Katsutoshi Nagasawa 1977
Two Pastorals 二つの田園詩
Katsutoshi Nagasawa 1973
Midare みだれ
Yatsuhashi KengyoTraditional
Rain 雨
Hozan Yamamoto1954
Uminari - Ocean Sounds 海鳴り
Yukiko Ishii 1999
Uta - Poem 詩
Tadao Sawai1983
Kinuta Sansho 砧三章
Tadao Sawai1962
Yukidoke Shizuku - The Sound of Melting Snow ゆき解しず
Shingo Edo2000
Gogatsu No Shinju - 五月の真珠 -
Sandy Evans2018
Her Wild Spirit
Sandy Evans2018
Rain Has Passed
Sandy Evans2018
Moonlight through Cinder
Eitan Muir2018
Wisteria Growing Upwards
Sean Blake Valenzuela2018
The Silver Pavillion
Ian Cleworth2013
Chinkon 鎮魂Mark Issacs2006
Burning House
Liza Lim1995
Album of One Hundred Flowers Spring, Summer, Autumn, Winter 百花譜
Tadao Sawai1982
FantasiaTadao Sawai1970
Midnight Rain
Elizabeth Falconer1989
Matsuri no Taiko 祭りの太鼓
Michio Miyagi1947
Mizu no Hentai 水の変態 
Michio Miyagi1908
Song of Plovers 千鳥の曲 
Yoshizawa Kengyo 1800-1872
Ryukyu Minyo ni yoru Kumikyoku 琉球民謡による組曲 
Yutaka Makino1966
Fireflies 火垂る  
Tadao Sawai1980
Godan-kinuta 五段砧   
Mitsuzaki Kengyo1800s
Sekijun 石筍  
Tadao Sawai1972
Aka no Irodori 赤の彩り   
Hikaru Sawai2003
Koto Futae 箏双重   
Minoru Miki1973
Ginga 銀河    
Tadao Sawai 1984
Hanaikada Flower Raft 花筏     
Tadao Sawai1968