Composer’s Notes

TitleComposerYear
Beyond the Rise
Hikaru Sawai2003
E Mu (Picture Dreams)
Hideaki Kuribayashi1976
Gaku
Tadao Sawai1988
Meguri Meguru
Tadao Sawai1991
Letter from a Stranger's Childhood
William Robinson1987
Zelkova Tree
Hideaki Kuribayashi1992
Hana Ni Naru
Tadao Sawai 1988
Futatsu no Hensoukyoku
Tadao Sawai1971
Tsurukame
Tadao Sawai1992
The Song of the Wind
Tadao Sawai1970
Taka - Hawk
Tadao Sawai1972
Song of the Plover
Tadao Sawai1980
Sanka, Song of Praise
Tadao Sawai1978
Otokirara
Tadao Sawai1991
Futatsu no Gun no Tame Ni
Tadao Sawai 1976
Dosei, Voices of the Earth
Hikaru Sawai1991
Rock Garden
Hikaru Sawai1994
Okoto
Hikaru Sawai1999
Illusion
Hikaru Sawai2000
Raden
Tadao Sawai1960
Manjushaka
Tadao Sawai1986
To i kin for Kanako
Tadao Sawai1991
Morning Praise (Asa no Uta)
Tadao Sawai1995
Story of Snow Country
Tadao Sawai1954
Tsuchi Ningyo
Tadao Sawai1972
Flying Like a Bird
Tadao Sawai1985
Dachura
Tadao Sawai1985
Soga
Tadao Sawai1977
Longing
Tadao Sawai1972
Rokudan
Anonymous
Kinuta
Michio Miyagi1928
Haru no Umi - The Sea in Spring
Michio Miyagi1929
3 Ballard for Hida
Katsutoshi Nagasawa 1977
Two Pastorals
Katsutoshi Nagasawa 1973
Midare
Yatsuhashi KengyoTraditional
Rain
Hozan Yamamoto1954
Yukidoke Shizuku - The Sound of Melting Snow
Shingo Edo2000